drop, micro, tombe, c

http://g1f.fr/802.jif ||| http://g1f.fr/image/1525689230-micro-drop-tombe-c-est-tout-pour-moi.gif